Nordea Bank AB er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet.

17 sep:
Nordea har styrket sin ansvarlige kapital ytterligere ved å utstede to nye kjernekapitalinstrumenter til en verdi av...
16 sep:
På Nordeas generalforsamling i 2014 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i...
03 sep:
Norsk økonomi har i år overrasket positivt, Eurosonen skuffet og amerikanske økonomi utviklet seg omtrent som ventet. Den...
Rapport for 2. kvartal 2014
Safe Bank 2014
Lokale nettsider
Her kan du følge Nordea:
Flikr  Twitter  YouTube  Facebook