Nordea Bank AB er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet.

29 sep:
Prisene blir redusert med inntil 0,20 prosentpoeng. Ny beste flytende rente for boliglån er 3,3 prosent. Den beste renten får de unge...
17 sep:
Nordea har styrket sin ansvarlige kapital ytterligere ved å utstede to nye kjernekapitalinstrumenter til en verdi av...
16 sep:
På Nordeas generalforsamling i 2014 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i...
Rapport for 2. kvartal 2014
Safe Bank 2014
Lokale nettsider
Her kan du følge Nordea:
Flikr  Twitter  YouTube  Facebook