Nordea Bank AB er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet.

12 feb:
I dag offentliggjør Nordea sin årsberetning på nordea.com med informasjon om utviklingen i konsernet og ledelsens...
09 feb:
Styret i Nordea Bank AB (publ) innkaller til generalforsamling torsdag 19. mars 2015 kl. 13:00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel,...
04 feb:
Samtidig gjør du miljøet en stor tjeneste. Det er allerede meldt at prisen på en rekke importerte matvarer vil øke som følge av den svake...
AGM 2015
Q4 NO
Lokale nettsider
Her kan du følge Nordea:
Flikr  Twitter  YouTube  Facebook