Gjeldsinvestor

Gjeldsinvestor- og rating-informasjon på engelsk

 

Merk at all gjeldsinvestor- og rating-informasjon kun er på engelsk.

Dette omfatter informasjon om Nordeas ratinger, prospekter, obligasjoner med fortrinnsrett og Nordea Bank AB U.S. MTN Program.

 

Gjeldsinvestor- og rating-informasjon på engelsk (på engelsk)

 

Informasjon for Norge

 

Prospekter for Nordea Bank Norge ASA

Informasjon om Nordea Bank Norge ASAs prospekter

 

Nordea Eiendomskreditts obligasjoner med fortrinnsrett

Informasjon om Nordea Eiendomskreditts NOK-, USD- and EUR-programmer (på engelsk)