Det endelige resultatet av Nordeas emisjon

SKAL VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUERES I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER HONG KONG.

2009-04-17

Det endelige resultatet av Nordeas emisjon viser at 1.415.564.378 aksjer, eller 99,0 prosent av det samlede antallet aksjer som ble tilbudt i emisjonen, ble tegnet med tegningsretter. De 14.495.146 aksjene, eller 1,0 prosentene som ikke ble tegnet med tegningsretter, vil bli tildelt de tegnerne som benyttet tegningsrettene sine i henhold til prinsippene i prospektet.

Rundt 22. april 2009 vil det bli sendt ut en bekreftelse på tildelingen av nye aksjer til de tegnerne som tegnet nye aksjer uten tegningsretter.

Betalte tegnede aksjer vil bli handlet på NASDAQ OMX Nordic Exchange i København, Helsinki og Stockholm frem til 20. april 2009. De betalte tegnede aksjene forventes å bli registrert som ordinære aksjer hos Euroclear Finland den 20. april 2009 og hos Euroclear Sweden og VP Securities i Danmark den 24. april 2009.

Etter emisjonen vil antall ordinære aksjer øke med 1.430.059.524 til 4.030.167.751, og aksjekapitalen vil øke med EUR 1.430.059.524 til EUR 4.030.167.751.
Emisjonen vil gi en netto kapitaltilførsel på rundt EUR 2,5 milliarder.

J.P. Morgan, Merrill Lynch International og Nordea Markets var koordinatorer og tilretteleggere for emisjonen.

For mer informasjon:

Fredrik Rystedt, Chief Financial Officer, +46 8 614 7812
Johan Ekwall, leder av Investor Relations, +46 8 614 7852

Ovennevnte informasjon er gitt i samsvar med den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528) og den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980). Informasjonen ble publisert kl. 14.00 CET den 17. april 2009.

DISCLAIMER

SKAL VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUERES I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER HONG KONG.

Denne pressemeldingen er ikke et tilbud om tegning av aksjer i Nordea. Den svenske Finansinspektionen har godkjent og registrert prospektet om fortrinnsrettsemisjonen som det vises til i denne pressemeldingen, som blant annet er tilgjengelig på Nordeas hjemmeside, og den påfølgende noteringen av de nye aksjene på NASDAQ OMX Stockholm, Helsinki og København.

Distribusjon av denne pressemeldingen i noen jurisdiksjoner kan være begrenset. Denne pressemeldingen representerer ikke noe tilbud eller noen oppfordring i noen jurisdiksjoner om å kjøpe verdipapirer i Nordea.

Denne pressemeldingen representerer ikke noe tilbud eller noen oppfordring om å kjøpe eller tegne seg for verdipapirer i USA. Verdipapirene det refereres til i dette dokumentet, kan ikke selges i USA uten registrering eller uten dispensasjon fra registreringskravene i US Securities Act av 1933 med
endringer ("verdipapirloven"). Nordea Bank AB (publ) har ikke til hensikt å registrere noen deler av tilbudet i USA eller gjennomføre en offentlig aksjeemisjon i USA. Denne meddelelsen offentliggjøres ikke i USA, Canada, Australia, Japan eller Hong Kong.

Den er kun beregnet på (i) personer utenfor Storbritannia eller (ii) profesjonelle investorer som dekkes av Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”) og (iii) formuende og andre foretak som det er lov å kommunisere den til i henhold til Article 49(2) i ordren (alle slike personer refereres til som ”relevante personer”). Tegningsrettene og aksjene som dette brevet relaterer seg til, er bare tilgjengelige for og vil bare bli inngått med relevante personer. Personer som ikke er en relevant person, skal ikke handle på grunnlag av eller stole på dette dokumentet eller innholdet i det.