Nyemission

Nordea styrker sin kernekapitalposition med EUR 3 mia. gennem fortegningsemission og reduceret udbytte for 2008.

Nordea planlægger at styrke sin kernekapital med EUR 3 mia. Bestyrelsen foreslår at øge Nordeas aktiekapital ved at udstede nye ordinære aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer i en garanteret aktieemission på ca. EUR 2,5 mia., netto, (”fortegningsemissionen”). Derudover foreslår bestyrelsen at reducere det udbytte, der udbetales efter godkendelse af den ordinære generalforsamling i 2009 til 19 pct. af resultatet for 2008, hvilket vil øge kernekapitalen eksklusive hybridkapital med ca. EUR 0,5 mia. Fortegningsemissionen er betinget af aktionærernes godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 12. marts 2009.

Transaktionen i sammendrag

  • Nordeas tre største aktionærer, den svenske stat, Sampo Oyj og Nordea-fonden (tidligere Nordea Danmark-fonden), der tilsammen repræsenterer 36,1 pct. af Nordeas cirkulerende aktier, vil tegne deres forholdsmæssige andel af aktierne i emissionen. Derudover har Sampo Oyj indvilliget i at garantere 13 pct. af fortegningsemissionen (på visse betingelser). Hermed tegnes eller garanteres i alt 49 pct. af fortegningsemissionen af Nordeas kerneaktionærer.
  • J.P. Morgan og Merrill Lynch International har indvilliget i at garantere resten af fortegningsemissionen (svarende til 51 pct.) på normale vilkår.

- Jeg er glad for den stærke støtte fra vores eksisterende aktionærer til at iværksætte disse kapitalstyrkende tiltag. En støtte, som giver os en ekstra robusthed til at navigere under vanskelige markedsforhold og usikre makroøkonomiske udsigter. Nordea har en stærk position og er godt forberedt på udfordringerne i 2009. De kapitalstyrkende tiltag giver os yderligere fleksibilitet til at udnytte relevante forretningsmuligheder med høj kreditkvalitet, siger Christian Clausen, koncernchef.