Viktiga datum

11 mars Sista dagen för styrelsen att fatta beslut om med vilket belopp aktiekapitalet ska höjas, hur många stamaktier som ska emitteras och vilken teckningskurs som ska betalas för de nya stamaktierna i nyemissionen
12 mars Den extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om en nyemission
13 mars Första handelsdagen för Nordeaaktien exklusive teckningsrätt
17 mars Avstämningsdag för att delta i nyemissionen
19 mars Sista dag för publicering av prospektet
20 mars –
3 april
Teckningsperiod
8 april Meddelande om det preliminära resultatet av nyemissionen
17 april Meddelande om det slutgiltiga resultatet av nyemissionen
Början av maj Nyemissionen slutförs