Godkända riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2014 godkände riktlinjer till ledande befattningshavare enligt följande:

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2014

Uppdaterad: Mars 2014