Försäljningar och förvärvInga förvärv eller avyttringar gjordes under året.p>