Christiania Bank og Kreditkasse

K-bank
Desember 2000

Middelthunsgade 17, 2001

Etter at staten gikk med på å selge sin gjenværende aksjepost i banken, ga norske myndigheter konsesjon for kjøpet. Den 28. desember 2000 ble Christiania Bank og Kreditkasse ASA innlemmet i Nordea.
1999

Statens eierandel ble redusert til ca. 35 %.
1995

Statens eierandel reduseres til ca. 51 % etter salg av aksjer til publikum.
1980-1983

Stairwell at Kreditkassens headquarter

Christiania Bank og Kreditkasse vokste betydelig etter at banken fusjonerte med Andresens Bank i 1980, Vestfoldbanken i 1981 og Fiskernes Bank i 1983.
1946

Current account department at Kreditkassen

Kreditkassen den første norske banken med NOK 1 milliard i forvaltningskapital.
1923

Et mørkt år for det norske bankvesenet. Hele 21 forretningsbanker og 6 sparebanker ble satt under offentlig administrasjon. Dette representerte en tredjedel av forretningsbankenes forvaltningskapital. Kreditkassens forretninger økte kraftig dette året. Antall ansatte økte fra 192 til 308.
1900

Banken fikk den første skrivemaskinen.
1897

Kasserer Karen Styrmo ansatt som første kvinne i banken.
1878

Stortorvet 7, 1924

Banken flyttet til sitt nye bygg på Stortorvet 7.
1848


Christiania Kreditkasse ble grunnlagt. Banken ble opprettet i stuen til banksjefen, Fritz Henrich Frölich, i Kirkegaten 34.

 


September 1999

Markets, Middelthunsgade 17, 2001

MeritaNordbanken legger inn bud på samtlige aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse ASA. Styret anbefaler aksjonærene å godta tilbudet.
90-tallskrisen

Som resultat av kraftig utlånsøkning på slutten av 1980-tallet fikk de store norske forretningsbankene store tap og kom i alvorlig krise. Som en følge av krisen ble Sunnmørsbanken og Sørlandsbanken fusjonert med Christiania Bank og Kreditkasse ASA. I 1991 var bankens egenkapital brukt opp, og den norske staten gikk inn med ny kapital. Med dette ble staten bankens eier.
1973

Kreditkassen etablerte et brohode til et av Fellesmarkedets finanssentra. 28. mai åpnet Christiania Bank og Kreditkasse International S.A. i Luxembourg.
1930

Manual bookkeeping

Maskinell bokføring av innskudds- og foliokonti med National Cashsystemet startet.
1910

Share certificate

Fondsavdeling opprettet.
1897

Grünerlokka office 1930

Banken etablerte de første filialene i de nye boligområdene på Homansbyen, Grünerløkka, og Grønland.
1858

Stortorvet 6, 1858

Banken flyttet inn i eget hus, Stortorvet 6.

Norske Christiania Bank og Kreditkasse ASA ble en del av Nordea i desember 2000.

På fusjonstidspunktet hadde Christiania Bank og Kreditkasse ASA en forvaltningskapital på 236 milliarder norske kroner, et omfattende distribusjonsnett og 12 % markedsandel i Norge. Internettbanken, K-Nettbank, var en av de største i Norge. Christiania Bank og Kreditkasse var også en ledende internasjonal shippingbank.

Banken ble grunnlagt i 1848 som Christiania Kreditkasse og er Norges eldste forretningsbank. Banken endret navn til Christiania Bank og Kreditkasse i 1862.

Den var en ren Oslo-bank frem til 1957 da Elverum Kreditbank og Hamar Privatbank ble en del av banken samt Agder Bank A/S i 1959. På 1960-tallet kjøpte banken opp og fusjonerte med en rekke selvstendige banker rundt i Norge, og dermed var grunnlaget lagt for en landsdekkende virksomhet. Frem til 1965 hadde banken etablert tilsammen 18 kontorer utenfor Oslo, hvorav 11 gjennom fusjon. På 1980-tallet fusjonerte den med Andresens Bank, Vestfoldbanken og Fiskernes Bank, og på 1990-tallet med Sunnmørsbanken og Sørlandsbanken.