Bolagsordning

Bolagsordning är det dokument som aktieägarna fastställer på bolagsstämman såsom det övergripande regelverket för bolaget. Aktiebolagslagen ställer vissa minimikrav på vad som skall ingå i en bolagsordning. Ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämma i enlighet med svensk lag och ändringarna måste godkännas av Finansinspektionen.

Nordeas nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 24 mars 2011. Här hittar du bolagsordningen med godkända och registrerade ändringar till och med 12 maj 2011.

» Nordeas bolagsordningPDF


Uppdaterad: Februari 2014

Legal information

För ytterligare legal information, se årsredovisningen.