Ersättning

Nordea har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela koncernen.

Här kan du läsa mer om Nordeas ersättningspolicy (remuneration policy), ersättning till styrelse, koncernchef och koncernledningledning, riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare (koncernchef och koncernledning) samt incitamentssystem.

Nordea har också en avdelning om ersättningar i årsredovisningen. Här hittar du den Ersättningar i ÅrsredovisningenOpens new window


Nordeas ersättningspolicy

Nordea erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar utan att vara marknadsledande.

» Read moreErsättning till styrelse, koncernchef och koncernledning

Nordeas ersättning, lån och pensioner till styrelse, koncernchef och koncernledning.

» Read more


Riktlinjer

Nordea's riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas av årsstämman efter förslag av styrelsen.

» Read more


Incitamentssystem

Nordea's incitamentssystem för anställda, koncernchef och koncernledning.

» Read more