Koncernstruktur

Nordea strävar efter att ständigt förenkla sin koncernstruktur, och vad gäller de nordiska bankerna är målet att Nordea Bank AB (publ) ska omvandlas till ett europabolag. En ombildning förutsätter bland annat att Nordea får tillstånd från berörda myndigheter.

De slutliga reglerande åtgärderna till följd av finanskrisen och det nya normala återstår fortfarande att se och utvärdera. Nordea följer upp och analyserar förändringarna fortlöpande, vilka dock inte väntas slutföras under 2014.

Uppdaterad: April 2014
Källa: Årsredovisning 2013

Ladda ned (PDF)