Koncernstruktur

Nordea strävar efter att ständigt förenkla sin koncernstruktur, och vad gäller de nordiska bankerna är målet att Nordea Bank AB (publ) ska omvandlas till ett europabolag. En ombildning förutsätter bland annat att Nordea får tillstånd från berörda myndigheter.

De slutliga reglerande åtgärderna till följd av finanskrisen är ännu inte helt klara. Nordea följer upp och analyserar fortlöpande processförändringarna, vilka dock inte väntas bli slutförda under 2015.

Uppdaterad: Mars 2015
Källa: Årsredovisning 2014

Ladda ned (PDF)