Risk, rapportering och revision

Läs om hur Nordea hanterar risker, publicerar rapporter och annan information samt om hur Nordeas verksamhet revideras.

Revision

Mer information om revisionen av Nordeas verksamhet, intern såväl som extern.

Läs merIntern kontroll och riskhantering

Mer inforamtion on hur Nordeas system för intern kontroll och riskhantering avseende finansiella rapporteringen är utformade.

Läs merBolagsstyrningsrapporter

Här finns de årliga bolagsstyrningsrapporterna som Nordea är skyldig att publicera enligt lag och koden.

Läs mer