Styrelse

Styrelsen utgör huvudsaklig beslutsfattande instans i Nordeas struktur för bolagsstyrning. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av företagets verksamhet.

Sammansättning och mångfaldspolicy

Styrelsen består av ledamöter valda av bolagsstämman samt ledamöter utsedda av de anställda.

Läs mer


Styrelsens ledamöter

Styrelsen är det yttersta beslutsorganet i Nordeas struktur för bolagsstyrning.

Läs merStyrelsens arbete 2014

Styrelsen fastställer årligen sin arbetsplan, i vilken lednings- och riskrapporteringen till styrelsen också fastställs.

Läs merMöten och närvaro

Möten som hålls av styrelsen och dess utskott, samt de enskilda styrelseledamöternas närvaro.

Läs merStyrelsens utskott

Nordea har tre styrelseutskott, revisionsutskottet, riskutskottet och kompensationsutskottet.

Läs merOberoende

Nordea följer tillämpliga regler avseende styrelsens oberoende.

Läs merHedersordförande

Vid årsstämman 2011 meddelades att styrelsen utsett Hans Dalborg till hedersordförande för Nordea från och med den 25 mars 2011.

Läs mer