Försäljningar och förvärv 2003Försäljningar

December

Nordea tecknar avtal med IXIS AEW Europe om sälja och hyra tillbaka delar av 97 fastigheter i Finland, Norge och Sverige.

November

Nordea säljer hela sitt aktieinnehav - 42,6 procent - i det finska fastighetsbolaget Citycon Oyj.
Nordea säljer sina inkassofordringar i Finland till Balancon Assets Oy, ett dotterföretag till Contant Oy.

Juli

Nordea säljer Tunturi Oy Ltd, den finska tillverkaren av cyklar och motionsutrustning, till holländska Accel Group N.V.

Juni

Nordea tecknar avtal om att sälja fastighetsmäklarföretaget Huoneistokeskus, som är branschledande i Finland.

Maj

Nordea säljer ytterligare fastigheter i Danmark till ett konsortium bestående av PensionDanmark, Laegernes Pensionskasse och Nordea Pension.
Nordea tecknar avtal om att sälja samtliga aktier i Nordisk Renting AB till Royal Bank of Scotland plc. Priset är 104 miljoner euro, sedan Nordea erhållit en utdelning på 134 miljoner euro. Vinsten uppgår till cirka 30 miljoner euro.

Februari

Nordea säljer samtliga bostadsfastigheter i Danmark till PKA.