Försäljningar och förvärv 2006Försäljningar

Juli

Nordea säljer sitt innehav i det finska ledande affärs- och kreditupplysningsföretaget Asiakastieto, vars omsättning 2005 uppgick till 19,8 miljoner euro. Parterna enas om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Juni

Nordea säljer sitt minoritetsinnehav (23,42 procent) i International Moscow Bank (IMB) till italienska UniCredit. Aktierna motsvarar en rösträtt på 26,44 procent i IMB. Nordea satsar aktivt på att etablera egen närvaro på den ryska bankmarknaden. Försäljningen resulterar i en skattefri realisationsvinst på cirka 200 miljoner euro som redovisas när affären slutförs.


Förvärv

November

Nordea tecknar avtal om att förvärva en majoritetsandel på 75,01 procent i ryska JSB Orgresbank för 313,7 miljoner dollar (246 miljoner euro). Återstående cirka 24,99 procent ska, med förbehåll för den slutliga dokumentationen, fördelas jämnt mellan aktieägarna i Orgresbanks nuvarande ledning och Europeiska utvecklingsbanken. Genom transaktionen kan Nordea utnyttja tillväxtmöjligheterna på den ryska företags- och retailbankmarknaden. Förvärvet ger dessutom Nordea en starkare plattform för att betjäna nordiska kunder med verksamhet i Ryssland och skapar nya möjligheter för Orgresbanks befintliga kunder och medarbetare.