Mission, vision och värderingar

Making it possible


En ”Great European bank”,
erkänd för sina medarbetare, som skapar
betydande värde för kunder och aktieägare

Positiva kundupplevelser

Great customer experiences

Det är människor det handlar om

It´s all about people

Ett Nordeateam

One Nordea team

Grund: Resultatorientering samt väl avvägd kostnads-, risk- och kapitalhantering


 

Mer om våra värderingar

Positiva kundupplevelser

Det är människor det handlar om

Ett Nordeateam

 • Vi tänker och agerar med kunden i fokus
 • Vi förstår den enskilda kundens behov och överträffar förväntningarna
 • Vi agerar professionellt
 • Vi skapar långvariga relationer
   
 • Vi vet att personalen är företagets viktigaste tillgång
 • Vi gör det möjligt för människor att prestera och växa
 • Vi främjar initiativ och effektivitet
 • Vi bedömer prestationer på ett ärligt och rättvist sätt
 • Vi skapar värde genom att arbeta tillsammans
 • Vi arbetar tillsammans över hela organisationen
 • Vi visar förtroende och tar ansvar
 • Vi har tydliga och användbara regler och instruktioner