Medarbejdere i Nordea

Nordeas ambition er at være den foretrukne arbejdsgiver i den nordiske finanssektor og en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, der skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde højt motiverede, kompetente og resultatorienterede medarbejdere.

Fakta (31. december 2014):

  • Vi er ca. 32.300 medarbejdere.
  • I 2014 bød vi ca. 2.400 nye kolleger velkommen i Nordea.
  • Alle nye medarbejdere deltager i et introduktionsprogram.
  • Kønsfordelingen er 58 pct. kvinder og 42 pct. mænd. Af alle ledere er 43 pct. kvinder og 57 pct. mænd.

Udvikling af medarbejdere

Vi tilbyder en lang række professionelle lederudviklingsprogrammer på flere niveauer, fra potentielle ledere til topledere. Vi har også særligt fokus på udvikling af graduates.

Fakta (31. december 2014):
  • I 2014 deltog 78 nyuddannede kandidater i Nordeas Graduate programme.
  • Af de ca. 840 graduates, der er ansat siden 2000, har 70 pct. valgt at blive i Nordea.
  • Nordea Graduate Programmet stiler mod at være et af de bedste på markedet.
  • Begge køn skal være repræsenteret blandt de sidste tre kandidater i forbindelse med rekruttering til lederstillinger og stillinger blandt de øverste ledere.