Tall og fakta

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa med en markedsverdi på rundt EUR 38.9 mrd, en forvaltningskapital på EUR 669.3 mrd og en ren kjernekapitaldekning på 15.7 prosent.

Nordea har en ledende posisjon på bedrifts-, person- og private banking-markedet. Nordea er også den ledende leverandøren av livs- og pensjonsforsikringer i Norden.

Med rundt 700 kontorer, kontaktsentre i alle de nordiske landene og en meget konkurransedyktig nettbank har Nordea det største salgsnettet i Norden og Østersjøområdet.

Nordea har det største kundegrunnlaget av alle finanskonsernene i Norden med rundt 11 millioner kunder, inkludert de nye europeiske markedene. Av disse er 10 millioner personkunder i kundeprogrammer, og 0.5 millioner er aktive bedriftskunder.

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer.

 

Nøkkeltall (Q4 2014)

 

Sum driftsinntekter, EURm

2.513

Driftsresultat, EURm

1.157

Risikojustert resultat, EURm

897

Markedsverdi, EURmrd 38.9
Sum eiendeler, EURmrd 669.3
Midler til forvaltning, EURmrd 262.2
Tap i andel av utlån på årsbasis, bp

15

Resultat per aksje, utvannet, EUR

0.22

Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler, %

15.7

Kontorer 700
Kunder (millioner) ~11
Personkunder (millioner) ~10
Bedriftskunder (millioner) ~0.5
Antall medarbeidere (årsverk) 29.397

Ledelse og organisasjon

Nordeas styreformann er Björn Wahlroos. Konsernsjef er Christian Clausen. Les mer om Styret og konsernledelsen (GEM). Konsernets organisasjon.

Markedsposisjon

Nordea har 9 hjemmemarkeder.

De nordiske markedene, Danmark, Finland, Norge og Sverige, og de nye europeiske markedene, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Russland. Nordea har en markedsposisjon som nummer én eller to på de fleste nordiske markedene, både på person-, bedrifts- og det institusjonelle markedet.

Nordea-aksjen

Nordea er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København. Se listen over de største aksjonærene.

Finansielle rapporter

Nordeas finanskalender gir oversikt over resultatfremleggelsene ett år frem i tid. Fra vårt nettarkiv kan du laste ned delårsrapporter og årsberetninger.

Roadshow og konferanser

Nordea skal være blant de beste selskapene i Europa på å gi aksjonærer, investorer og analytikere åpen, klar og relevant informasjon. Ledelsen i Nordea gjennomfører årlig rundt 30 roadshow i USA, Storbritannia og de største finanssentrene i Europa og Asia. Se roadshow-kalenderen.

Samfunnsansvar

I Nordea er vi overbevist om at ansvarlig drift fører til bærekraftige resultater. Les mer i Nordeas rapport om samfunnsansvar.

Utmerkelser

Nordea utmerker seg på mange forskjellige områder innen finanssektoren. Her kan du lese om utmerkelser som er mottatt.