Equator Principles

Equator PrinciplesOpens new window er et sæt principper til at mindske miljømæssige og sociale risici i forbindelse med projektfinansiering. De gælder globalt for projekter inden for alle sektorer, hvor den samlede investeringssum overstiger USD 10 mio., og projektet vurderes at kunne have en negativ social eller miljømæssig indvirkning.

Principperne blev indført i 2003 af Verdensbankgruppens Internationale Finansieringsinstitution (IFC) og banksektoren. Principperne blev opdateret i 2006, og ved udgangen af 2008 havde ca. 60 banker og finansielle institutioner underskrevet dem.

En finansiel institution, der har tilsluttet sig principperne, yder kun lån til projekter, der overholder principperne.

  • Gennemgang og kategorisering: Due diligence-undersøgelse af projekter består af en social og miljømæssig gennemgang samt en vurdering af potentielle risici.
  • Vurdering af sociale og miljømæssige forhold: Låntager foretager en vurdering af sociale og miljømæssige forhold og foreslår, hvordan risici begrænses og styres under projektet.
  • Sociale og miljømæssige standarder: Vurdering af, hvorvidt projektet overholder de standarder, der er etableret af IFC og sektoren.
  • Handlingsplan og styring: Låntager udarbejder en handlingsplan med prioriterede tiltag og implementerer et system til styring af sociale og miljømæssig aspekter.
  • Konsultation og åbenhed: Værtslandets regering, låntager eller tredjepartseksperter konsulterer de lokale samfund, der er berørt af projektet og sikrer, at alles interesser varetages.
  • Høringssystem: Låntager etablerer et system, der sikrer mulighed for høring og dialog under hele projektet.
  • Uvildig gennemgang: En uvildig ekspert gennemgår vurderingen af sociale og miljømæssige risici, handlingsplanen og konsultationen.
  • Finansielle forpligtelser: Låntager påtager sig forpligtelser med hensyn til, hvordan projektet opfylder kravene, og bekoster bl.a. rapporter for at sikre, at værtslandets regler og handlingsplanen overholdes.
  • Uvildig overvågning og rapportering: Långiver udpeger kvalificerede eksterne eksperter, der skal føre tilsyn med projektet og rapportere herom.
  • EPFI-rapportering Alle virksomheder, der har tilsluttet sig principperne, skal offentliggøre rapporter om deres arbejde med at indføre principperne og om deres erfaringer.

Nordea & Equator Principles