Internationale forpligtelser

Nordeas internationale forpligtelser

FN’s Global Compact

Vi tager hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere

FN's principper for ansvarlige investeringer (UNPRI)

Vi tager hensyn til miljømæssige og sociale påvirkninger af vores forretningsaktiviteter.

Læs mere

FN's miljødeklaration for finansielle virksomheder (UNEP FI)

Vi indarbejder miljø, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold i vores investeringsporteføljer.

Læs mere

Equator Principles

Vi håndterer sociale og miljømæssige risici i forbindelse med projektfinansiering.

Læs mere