Samfunnsansvar

Vårt mål er å integrere samfunnsansvar i virksomheten og gjøre det til en del av vårt DNA. Vi erkjenner at det å integrere samfunnsansvar i virksomheten er en løpende prosess som hele tiden vil være gjenstand for justeringer og forbedringer.
 


  Vi er opptatt av bærekraft

Nordeas virksomhet, produkter og tjenester skal gjenspeile de utfordringene samfunnet står overfor og det kundene er opptatt av. Les mer

  Vi verdsetter medarbeiderne våre

Det er våre kompetente og engasjerte medarbeidere og deres evne til å skape positive kundeopplevelser som skiller oss fra konkurrentene og gjør oss til kundenes førstevalg. Les mer

  Vi bryr oss om miljøet

Vi har som mål å drive virksomheten vår på en miljøvennlig måte og redusere CO2-utslippene våre med 18.000 tonn innen 2016. Les mer

  Vi engasjerer oss i samfunnet

Vi er spesielt opptatt av unge mennesker, og vårt samfunns-engasjement fokuserer på barn og tenåringer. Les mer

Vi kommuniserer med interessentene våre

Vi har som mål å bedre samarbeidet og kommunikasjonen med interessentene våre for å få vite hva de mener om vårt arbeid med samfunnsansvar. Les mer