Rapporter

Rapporter om samfunnsansvar
heading heading heading
2013

Rapport om samfunnsansvar 2013PDF (på engelsk)

2012

Rapport om samfunnsansvar 2012PDF (på engelsk)

2011

Rapport om samfunnsansvar 2011PDF (på engelsk)

2010

Rapport om samfunnsansvar 2010PDF (på engelsk)

2009

Rapport om samfunnsansvar 2009PDF (på engelsk)

2008

Rapport om samfunnsansvar 2008PDF (på engelsk)

 Bestill CSR-rapporten for 2013

 Rapporter om ansvarlige investeringer