Rapporter

Rapportene utarbeides i henhold til Global Reporting Initiative-standarden og verifiseres av KPMG som uavhengig instans.

CSR-rapporter
heading heading heading
2013

CSR Report 2013PDF MiljødataExcel Sosiale dataExcel  SkattedataExcel

2012

CSR Report 2012PDF MiljødataExcel

2011

CSR Report 2011PDF

2010

CSR Report 2010PDF

2009

CSR Report 2009PDF

2008

CSR Report 2008PDF

 Bestill CSR-rapporten for 2013

 Rapporter om ansvarlige investeringer