Rapporter

Rapportene utarbeides i henhold til Global Reporting Initiative-standarden og verifiseres av KPMG som uavhengig instans.

År Rapporter PDF Data Excel
2014
2013

 

2012
2011
2010
2009
2008