Vi bryr oss om miljøet

 

 

Vi har som mål å drive virksomheten vår på en miljøvennlig måte og skal redusere CO2-utslippene våre med 18.000 tonn innen 2016. Vi har åtte økoteam som jobber med dette.

Miljømål

I 2009 satte vi oss som mål å redusere CO2-utslippene med 18.000 tonn innnen 2016.

Vi skal:

  • redusere energiforbruket med 15 prosent (mwh/årsverk)
  • redusere reisevirksomheten med 30 prosent (reiser/årsverk)
  • redusere papirforbruket eksternt med 50 prosent (tonn/kunde)
  • redusere papirforbruket internt med 50 prosent (tonn/årsverk)

Miljøsertifisering

All strømmen Nordea bruker i Norden, er sertifisert som "grønn" med Renewable Energy Certificates.

Høsten 2009 ble 14 av bygningene ved Nordeas hovedkontorer i København, Helsinki, Oslo og Stockholm sertifisert som "grønne" bygninger med LEED Green Building certifications0. I 2010 fortsatte vi arbeidet, og kontoret vårt Panorama Tower Espoo fikk såkalt LEED commercial certification som det første i Europa.

Sertifiseringsprosessen lærte oss mye om hvordan vi best kan vedlikeholde kontorene og sørge for at de er energieffektive og miljøvennlige. Vi vurderer nå å også sertifisere hele kontornettet vårt.

Vi har blitt medlem av Green Building Councils (GBC)0 i alle de nordiske landene slik at vi både kan lære av andre selskaper og dele erfaringene fra vårt Ecological Footprint-program. GBC-nettverket er et godt forum for dette. Forumet gir også gode muligheter til å påvirke tjenesteleverandører og stille krav om miljøvennlige tjenester.

Færre tjenestereiser

Det er en tendens i internasjonale selskaper at det reises mye. Nordea bruker moderne teknologi for å redusere antall tjenestereiser. Virtuelle møter verner miljøet og sparer tid og penger.

Avansert system for møter på tvers av landegrensene

Vi trenger å ha møter på tvers av landegrensene i Nordea, men vi trenger ikke bestandig møte fysisk. Vi har nå avanserte systemer for videokonferanser og har økt kapasiteten i vårt interne nettverk slik at vi kan ha videomøter. Vi kan også ha såkalte "live meetings" via alle PC-er med webkameraer. Målet er å redusere antall tjenestereiser med 30 prosent mellom fra 2008 til 2016.