Vi kommuniserer med interessentene våre

 

 

Vi har som mål å bedre samarbeidet og kommunikasjonen med interessentene våre for å få vite hva de mener om vårt arbeid med samfunnsansvar.

Identifiserte interessentgrupper

  • Medarbeidere, bedriftskunder, personkunder, frivillige organisasjoner, analytikere, aksjonærer, myndigheter og leverandører.

Interessentdialoger i 2010

I 2010 gjennomførte vi interessentdialoger ved å sende ut undersøkelser til kunder, medarbeidere, aksjonærer, analytikere og myndigheter. Vi hadde også et møte med frivillige organisasjoner.

Seks fokusområder

Interessentene ble bedt om å rangere Nordeas seks fokusområder på en skala fra en til fem, fra Uvesentlig til Veldig viktig. Fokusområdene var:

  • Samfunnsansvarlige utlån - vi skal ta hensyn til sosiale og miljømessige aspekter i kredittvurderingen.
  • Åpenhet og klar informasjon - kundene skal forstå produktene og tjenestene våre.
  • Bærekraftige produkter - vi skal tilby grønne lån, ansvarlige investeringer, kredittkort knyttet til veldedighet.
  • Økonomisk kriminalitet - vi skal bekjempe økonomisk kriminalitet som for eksempel hvitvasking
  • Like muligheter - vi skal ikke diskriminere på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsnedsettelse, alder, religion eller seksuell legning).
  • Miljø - vi skal arbeide for å redusere Nordeas økologiske fotavtrykk blant annet ved å redusere reisevirksomheten, energi- og papirforbruket.

Samfunnsansvarlige utlån og åpen og klar informasjon viktigst

Svarene til de forskjellige gruppene var overraskende like. Samtlige interessenter rangerte samfunnsansvarlige utlån og åpen og klar informasjon til kunder som de to viktigste områdene for Nordea. Det tredje området, derimot, varierte.

Fokus på kredittprosessen

Basert på dialogen med interessentene og vår egen vurdering, vil flere av våre mål fokusere på kredittprosessen.

Standardiserte interessentdialoger

Dialogene med interessentene blir utført i samarbeid med en uavhengig ekstern tredjepart og i henhold til den internasjonale standarden for interessentdialoger - AA1000 Stakeholder Engagement Standard0