Vi lytter til interessenter

 

 

Vi har løpende kontakt med interessentene våre på forskjellige måter. I 2013 gjennomførte vi en nettbasert undersøkelse hvor vi fikk enormt mange ideer til hvordan vi kan bli et mer ansvarlig selskap.

Identifiserte interessentgrupper

De viktigste interessentene våre er kunder, medarbeidere, aksjonærer, leverandører, analytikere, ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) og offentlige myndigheter.

Interessentdialoger i 2013

Alle interessenter

I 2013 gjennomførte vi en nettbasert 'virtuell idedugnad' med alle interessentgruppene våre. Lenken var åpen for alle på nettsidene våre, i Nettbanken og på sosiale medier. Vi mottok over 4.300 innspill og over 5.300 ideer til hvordan vi kan bli et mer ansvarlig selskap. Innspillene omhandlet mange forskjellige forhold.

Kunder

Vi har løpende dialog med kundene våre gjennom kundeombudene som i 2013 mottok 145.100 henvendelser. Vi fikk 95.000 svar på den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen vår, og vi ber i tillegg om tilbakemeldinger etter hvert enkelt kundemøte.

Medarbeidere

94 prosent av Nordeas medarbeidere svarte på den årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, og 94 prosent hadde prestasjons- og utviklingssamtaler med lederne sine i 2013.

Aksjonærer

Vi gjennomførte en undersøkelse for å finne ut hvor mange av aksjonærene våre som kan defineres som ansvarlige investorer. I 2013 hadde 34 prosent av Nordeas aksjonærer undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI).

Leverandører

I 2013 besøkte vi seks av leverandørene våre for å diskutere aktuelle emner og komme til en forståelse av risikoområder og felles muligheter. I CSR-rapporten kan du lese om resultatene av disse besøkene.

Ikke-statlige organisasjoner (NGO-er)

I tillegg til at vi nådde mange av interessentene våre gjennom undersøkelsen, gjennomførte vi en rundebordskonferanse med NGO-er som er interessert i virksomheten vår.