Samhällsansvar

Vårt mål är att integrera CSR med vår verksamhet och göra CSR till en del av vårt DNA. Vi inser att integrering av CSR är en kontinuerlig process som kräver kontinuerliga justeringar och förbättringar.

  Vi arbetar med hållbarhet

Nordeas verksamhet, produkter och tjänster måste avspegla de utmaningar som vårt samhälle står inför och de funderingar som våra kunder har. 
Läs mer 

  Vi värdesätter våra medarbetare

Det är våra duktiga och engagerade medarbetare och deras förmåga att skapa positiva kundupplevelser som särskiljer oss och gör oss till kundernas förstahandsval. Läs mer

  Vi värnar om miljön

Vi strävar efter att driva vår egen verksamhet på ett miljövänligt sätt och ska minska våra koldioxidutsläpp med 18 000 ton fram till 2016. Läs mer

  Vi engagerar oss i samhället

Ungdomar är särskilt viktiga för oss, och de flesta av våra satsningar riktar sig till barn och tonåringar. Läs mer

  Vi kommunicerar med våra intressenter

Vi strävar efter att involvera våra intressenter och kommunicera med dem för att få deras syn på vårt CSR-arbete. Läs mer

Responsible returns

 Rapporter

Nyheter

Riktlinjer & åtaganden

 Så här arbetar vi

 Kontakt