Maksupalveludirektiivi

Maksupalveludirektiivi (PSD) on Euroopan komission hanke, jolla säännellään maksupalveluja kaikkialla Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA). PSD:n tarkoituksena on luoda kuluttajille entistä tehokkaammat ja kilpailukykyisemmät markkinat sekä kotimaanmaksuille että ulkomaanmaksuille. PSD täydentää SEPA-hanketta (yhtenäinen euromaksualue, Single Euro Payments Area) yhtenäistämällä maksupalvelusääntöjä ja poistamalla lainsäädännölliset esteet niiden täytäntöönpanolta EU:ssa ja ETA:ssa (Norja, Islanti, Liechtenstein).

PSD:n tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • Parantaa kilpailua avaamalla maksumarkkinat uusille toimijoille, ja siten tehostaa toimintaa ja säästää kustannuksia
  • Lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä
  • Tehdä ulkomaanmaksuista yhtä nopeita ja tehokkaita kuin kotimaanmaksuista
  • Yhdenmukaistaa oikeudet ja velvoitteet siten, että pääpaino on kuluttajansuojassa
  • Tarjota tarvittava lainsäädännöllinen perusta yhtenäiselle euromaksualueelle (SEPA)

Virallinen päivämäärä PSD:n saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on 1. marraskuuta 2009. PSD:n mukanaan tuomat muutokset sovitetaan ajallisesti maittain kunkin maan lainsäädäntöprosessiin ja säädösten täytäntöönpanoaikaan. PSD:stä johtuvat muutokset saatetaan siis ottaa käyttöön eri aikoina, koska lainsäädäntöprosessi ja täytäntöönpanoaika vaihtelevat maasta toiseen.

Nordea ja PSD

Nordea aikoo täyttää PSD:n vaatimukset 1. marraskuuta alkaen, jolloin PSD tulee voimaan useimmissa EU/ETA-maissa. Nordea alkaa noudattaa saapuvia ulkomaanmaksuja koskevia PSD-vaatimuksia myös Ruotsissa jo marraskuun aikana Ruotsin lainsääntöprosessissa tapahtuvista viivästyksistä huolimatta.

Nordea käynnisti koko konsernin laajuisen PSD-hankkeen vuonna 2008 tehdäkseen PSD:n edellyttämät muutokset. Hankkeen tavoitteena on arvioida, suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaprosesseihin, järjestelmiin ja asiakkaiden sopimuksiin tarvittavat muutokset. PSD:n voimaantulo vaikuttaa Nordean toimintaan seuraavissa maissa: Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Latvia, Liettua, Viro, Puola, Luxemburg, Saksa ja Iso-Britannia.

Katso lisää Nordeaa koskevia maakohtaisia PSD-tietoja paikallisilta Nordea-sivuilta.

Euroopan komission PSD:tä koskevia tietoja

Lisää PSD:tä koskevia tietoja on saatavilla Euroopan komission sivustolla

Tietoa maksupalveludirektiivistä omalla kielelläsi

Tietoa maksupalveludirektiivistä paikallisilla verkkosivuillamme