Sweeping-palvelu

Siirretäänkö yrityksessäsi säännöllisesti varoja tililtä toiselle eri maiden välillä? Me voimme hoitaa siirrot puolestanne automaattisesti.

Sweeping-palvelu on automaattinen varojen siirtopalvelu, jonka tarkoituksena on keskittää yrityksen tai konsernin eri pankkitilien saldot yhdelle tilille.

Vastatileiltä voidaan siirtää varat sopimuksen mukaan säännöllisin väliajoin automaattisesti päätilille (sweeping). Jos tilin saldo on negatiivinen, päätililtä voidaan automaattisesti siirtää varoja vastatilille (topping).

Edut

  • Konsernin käteiset varat keskitetään yhdelle tilille.
  • Nettomääräiset korkotuotot lisääntyvät.
  • Ulkoisen rahoituksen tarve pienenee.
  • Hallintorutiinit helpottuvat.

Katso myös