Tehtävä, visio ja arvot

Temme sen mahdolliseksi


Vahva eurooppalainen pankki,
joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja
omistajilleen – tunnettu osaavasta henkilöstöstään

Erinomaiset asiakaskokemukset

Great customer experiences

Ihmiset ratkaisevat

It´s all about people

Yksi Nordean joukkue

One Nordea team

Perusta: Tulossuuntautuneisuus – kulut, riskit ja pääoma tiukasti hallinnassa


 

Arvojen sisältö

Erinomaiset asiakaskokemukset

Ihmiset ratkaisevat

Yksi Nordean joukkue

 • Ajattelemme ja toimimme asiakaslähtöisesti
 • Ymmärrämme yksittäisen asiakkaan tarpeet ja ylitämme hänen odotuksensa
 • Palvelemme asiakkaita asiantuntevasti
 • Luomme pitkäaikaisia asiakassuhteita
   
 • Tiedämme, että tärkeintä ovat ihmiset
 • Annamme henkilöstölle mahdollisuuden tehdä tuloksellista työtä ja kasvaa
 • Kannustamme aloitteellisuuteen ja oikea-aikaiseen toimintaan
 • Arvioimme suorituksia rehellisesti ja tasapuolisesti
 • Luomme arvoa tiiminä
 • Teemme työtä yhdessä yli organisaation rajojen
 • Osoitamme luottamusta ja edellytämme vastuunottoa
 • Sääntömme ja ohjeemme ovat selkeitä ja toteuttamiskelpoisia