Vastuullinen rahoitus

Yritysasiakkaiden ympäristöriskit otetaan huomioon kokonaisriskin arvioinnissa. Tätä varten on kehitetty erityinen arviointityökalu Environmental Risk Assessment Tool (ERAT). ERAT on osa yritysluottojen käsittelyprosessia.

Työkalua on kehitetty kattamaan myös yhteiskunnalliset ja poliittiset riskit. Tähän tarkoitukseen käytettävä työkalu on Social and Political Risk Assessment Tool (SPRAT).

United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI)

Nordea osallistuu erilaisten, kestävää liiketoimintaa painottavien verkostojen toimintaan. Nordea on sitoutunut United Nations Environment Programme Finance Initiative -hankkeeseen (UNEP FI), jossa rahoituslaitokset käsittelevät liiketoimintaansa liittyviä ympäristönäkökohtia.

United Nations Global Compact

Nordea tukee myös YK:n Global Compact -aloitetta, johon sisältyy kymmenen vastuuntuntoiseen liiketoimintaan liittyvää periaatetta.

Equator Principles

Suurten projektien rahoituksessa Nordea käyttää kansainvälisten rahoituslaitosten sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun periaatteita projektirahoituksen myöntämisessä (Equator Principles). Nämä periaatteet ovat projektirahoitukseen liittyvien sosiaalisten riskien ja ympäristöriskien arvioinnin ja hallinnan mittari rahoitusalalla. Periaatteet perustuvat Maailmanpankin ja Kansainvälisen rahoitusyhtiön (International Finance Company, IFC) laatimiin ohjeisiin.

Lue lisää