Yhteiskuntavastuustrategia ja vastuualueet

Yhteiskuntavastuu perustuu sidosryhmien odotuksiin

Yhteiskuntavastuustrategian pohjana ovat

  • sidosryhmien odotukset
  • liiketoimintastrategia
  • Nordean arvot
  • sisäiset ohjeet ja periaatteet
  • ulkoiset sitoumukset.

Tavoitteenamme on vahva tase, hyvät luottoluokitukset ja vahvat tuotot, jotka saavutamme hoitamalla liiketoimintaamme vastuullisesti ja luomalla vahvoja suhteita asiakkaisiimme. Uskomme, että tämä positiivinen kierre luo vakaan pankin, joka houkuttelee asiakkaita ja parhaita työntekijöitä.

Kiinnitämme paljon huomiota riskeihin ja hallintotapaan, ympäristövaikutuksiin ja raportoinnin läpinäkyvyyteen ja varmistamme siten, että Nordean liiketoiminta ja prosessit toimivat kestävällä tavalla.

Tavoitteenamme on vahvistaa vastuullisuutta liiketoiminnassamme sekä tukea sitä kautta konsernin liiketoimintastrategiaa ja erottua kilpailijoista.
Pyrkimyksemme on selkeällä viestinnällä kehittää ja vahvistaa liiketoiminnan myönteistä vaikutusta yhteiskuntaan sekä tehdä viestinnästä ymmärrettävää ja hyödyllistä.

Yhteiskuntavastuuseen liittyvät vastuualueet

CSR-yksikkö

Nordean yhteiskuntavastuuasioista vastaava Corporate Social Responsibility (CSR)-yksikkö koordinoi koko konsernia koskevaa yhteiskuntavastuustrategiaa ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä hankkeita sekä esittelee asioita ylimmälle johdolle.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä vastaa yhteiskuntavastuuta koskevien tavoitteiden ja strategian hyväksymisestä vuosittain. Nordean yhteiskuntavastuusta vastaava johtaja laatii konsernin johtoryhmälle koosteen näistä asioista kolme tai neljä kertaa vuodessa.

Vastuullisuusneuvosto

Vastuullisuusneuvostossa keskustellaan strategian toteutumisesta ja yhteiskuntavastuuseen liittyvästä suunnasta. Neuvosto koostuu konsernin kaikkien liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johdon edustajista. Se kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa.