Työskentelytapamme

Yhteiskuntavastuu käytännössä

Koordinointi ja tietoisuuden lisääminen

Nordean yhteiskuntavastuuasioista vastaava CSR-yksikkö koordinoi näihin kysymyksiin liittyviä aloitteita ja lisää tietoisuutta yhteiskuntavastuuasioista koko konsernissa.

Vastuu

Kukin liiketoiminta-alue ja konsernitoiminto vastaa omasta yhteiskuntavastuuseen liittyvästä työstään.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

CSR-sidosryhmäneuvostossa, joka koostuu konsernin kaikkien liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen edustajista, on luotu kokonaisvaltainen lähestymistapa yhteiskuntavastuuseen.

Laajat hankkeet

Laajat hankkeet edellyttävät konsernin johtoryhmän hyväksyntää.

Periaatteet ja ohjeet

Compliance-yksikkö varmistaa, että periaatteita ja ohjeita noudatetaan.

Osakkeenomistajien näkemykset

Nordean varsinainen yhtiökokous antaa kaikille osakkeenomistajille tilaisuuden kertoa mielipiteensä Nordean toiminnasta, myös yhteiskuntavastuuseen kuuluvasta työstä. 


Usein kysyttyjä kysymyksiä vastuullisesta sijoittamisesta vastaaville analyytikoille

Nämä yhteiskuntavastuun parissa tehtävään työhön liittyvät usein kysytyt kysymykset on osoitettu erityisesti vastuullisesta sijoittamisesta vastaaville analyytikoille, mutta kaikkien kiinnostuneiden kannattaa tutustua niihin (englanniksi).

Eri osa-alueet:

  • Liiketoiminta
  • Ihmisoikeudet
  • Henkilöstö
  • Ympäristö
  • Toimitusketju
  • Hyvä hallintotapa 

 Yhteystiedot