e-Custody

Tjänsten e-Custody erbjuder depåtjänster till Nordeas Securities Services kunder inom Sub-custody och Global Custody.

Med e-Custody får man åtkomst i realtid till clearing- och förvaringstjänster i Norden och Baltikum, samt åtkomst till depåkonton, innehav, transaktioner och betalningar.

I systemet finns också information om de nordiska och baltiska marknaderna samt olika tjänster.

Dessutom fungerar e-Custody som ett reservalternativ för SWIFT-systemet.

Läs mer

(engelska)