Nordea payment

Nordea payment är en betalning över landgränserna som endast tar en bankdag och som görs mellan två bolag med konto i Nordea.

Valutadag och valutor

Nordea payment ger dig en unik möjlighet att överföra pengar i Nordeavalutor och göra dem tillgängliga på mottagarens konto redan nästa bankdag, alltså två, tre eller kanske ännu fler dagar tidigare än vid en vanlig utlandsbetalning. Betalningarna sker i mottagar- eller avsändarlandets valuta, USD eller EUR.

Observera

För att valutadagen ska bli den rätta vid en Nordea payment bör man beakta de lokala stopptiderna.

Fördelar

  • Bättre likviditetskontroll
  • Pengarna tillgängliga på kontot nästa bankdag
  • Snabb betalning till samma pris som en normal betalning