Övriga Cash Management-tjänster

Corporate Netbank erbjuder många integrerade tjänster i både Sverige och Finland för att tillgodose dina lokala behov.

 • Lån
  Visa uppgifter om dina lån. För varje lån kan du se lånetyp, lånenummer och aktuell skuld.
 • Fonder
  Visa uppgifter om dina fonder. För varje fond kan du se fondtyp, fondnummer och aktuellt värde.
 • Försäkring
  Visa uppgifter om dina försäkringar i Nordea Liv & Pension. För närvarande kan vi inte presentera uppgifter om individuellt pensionssparande (IPS).
 • Lönetjänster
  Administrera och redovisa löner samt öppna nya konton för nyanställda i ”LON”.
 • Löneutbetalningar
  Sammanställ lönelistor och återanvänd information om varje månads löneutbetalningar.
 • Pensionsplaner
  Administrera pensionsplaner. Få god överblick över era avtal och möjlighet att ändra data i avtalen.
 • Marknadsinformation
  Få aktuell information om räntor, valutakurser, aktiekurser och andra ekonomiska nyheter.
 • Nordea Finances tjänster
  Få tillgång till Nordea Finances tjänster.
 • Trade Finance Net-tjänsterna
  Sköt remburser, indrivningar och internationella garantitransaktioner online.