Innehåll och tjänster

Corporate Netbank har ett stort urval tjänster som kan tillgodose just dina behov.

Cash management-tjänsterna ger dig en överblick över företagets likviditet och hjälper dig att hantera företagets inhemska och utländska Nordeakonton och betalningar.

Till cash management-tjänsterna hör Kontoöversikt, Betalningar, Filöverföringstjänster och ett antal nationella tjänster som utformats speciellt för lokala förhållanden.

Corporate Netbank Administration ger dig flexibiliteten att administrera företagets användare och deras användarrättigheter utan att behöva kontakta Nordea.

Med e-Custody får du åtkomst i realtid till clearing- och förvaringstjänster.

Med e-Markets kan du enkelt handla med valutor, göra fastränteplaceringar, m m.