Statoils interne bank

Statoil er den ledende operatør på norsk sokkel, verdens tredjestørste sælger af råolie og en betydelig leverandør af naturgas i Europa. I Skandinavien, Irland, Polen og Baltikum har Statoil en førende position inden for salg af benzin- og olieprodukter. Koncernen administrerer et meget stort antal transaktioner hver måned, og tidligere håndterede datterselskaberne mange forskellige bankforbindelser og lokale betalingsløsninger, hvilket komplicerede pengestrømmen og likviditetsstyringen og involverede mange mennesker.

Moderne ERP-system

På grundlag af et BPR-program for hele koncernen i forbindelse med SAP besluttede Statoils finansfunktion at optimere koncernens finans- og betalingsrutiner yderligere. Formålet var at etablere et moderne og avanceret finansmiljø, som består af en globalt centraliseret betalingsfabrik uafhængig af lokale bankforbindelser. Globale såkaldte zero-balancing cash pools og standardiserede bankforhold gjorde Statoil i stand til at reducere antallet af cash management-banker og grænseflader. Koncernen ønskede én indgang for at forenkle bankforholdet, således at et begrænset antal banker betjener så mange lande som muligt. Der blev opnået omkostningsbesparelser ved mere effektiv valuta- og likviditetsstyring og ved at håndtere ind- og udgående betalinger på en mere enkel og standardiseret måde. Nordea er valgt som hovedbankforbindelse på store dele af bankens hjemmemarked, herunder Polen og Baltikum.
 
Ved etableringen af en intern bank kunne Statoil-koncernens finansfunktion håndtere linjeansvaret ved hjælp af en centralisering af både finans- og betalingsfunktionen mere effektivt. Den interne bank er datterselskabernes eneste bank, og den styrer eksterne bankkonti for hele Statoil-koncernen.

Standardiseret grænseflade

Statoils selskaber i de forskellige lande sørger for, at alle fakturaer bliver registreret, verificeret og godkendt til betaling, mens betalingsfabrikken tager sig af selve betalingen. Betalingerne sendes derefter samlet derfra til Nordea. Nordea pakker filen ud, debiterer Statoils konto i den relevante Nordea bank og sender betalingerne til modtagerne via det rette clearing-system, uanset hvor i verden modtageren befinder sig.

- Vi ønskede at samle flest mulige betalingstransaktioner i en standardiseret grænseflade. Derved kan vi reducere vores transaktionsomkostninger og udviklingstiden. Vores betalingsrutine er mere sikker, idet der kun er få centralt placerede medarbejdere, der har ret til at udføre betalinger, siger Kjell Fuglestad, finansdirektør i Statoil.

Efterhånden som Statoil er ekspanderet internationalt, er koncernens interne bank løbende vokset, både for så vidt angår produkter og antallet af lande, der betjenes. Statoil begyndte allerede i 1998 at sende de første EDIFACT-betalingsfiler til Nordea i Norge, og siden er volumen gradvist steget til at omfatte flere lande, konti og transaktioner. Planen var oprindeligt, at projektet kun skulle omfatte udgående betalinger, men fra sommeren 2003 blev projektet udvidet til også at omfatte betalingsservice via tjenesten Nordic Direct Debit (se nedenfor). Nordic Direct Debit tilbydes via Corporate eGateway (se nedenfor).

Udfordringer i Polen og Baltikum

Statoil i Polen indførte sin egen bankløsning i 2004, og de tre baltiske lande følger snart trop. Infrastrukturen er forskellig i alle fire lande, hvilket kræver individuelle løsninger. Derudover er der også forskelle i lovgivningen, og derfor er det ikke altid let at opnå synergier. Ved udelukkende at bruge Nordea til bankforretninger opnår Statoil den fordel, at forskellene stort set ikke berører koncernen, som fortsat kan sende betalinger til Nordea i de standardformater, som allerede er tilgængelige.

Både Statoil og Nordea har haft stor fokus på implementeringsprocessen i området - intet er overladt til tilfældighederne. Projektets medarbejdere er ikke kun nøje udvalgt; de er også blevet overført til og fra relaterede projekter for at sikre kontinuitet. Desuden er der lagt mange kræfter i koordineringen mellem Statoil og banken. Den åbne dialog har vist sig at være nøglen til at løse udfordringerne i projektet.

Corporate eGateway

Er en tjeneste for massebetalinger, som er fuldt automatiserede og integrerede i hele Norden, Polen og Baltikum. Corporate eGateway er en filbaseret EDI-tjeneste (EDI står for Electronic Data Interchange) for kunder med behov for en løsning baseret på én indgang for massebetalinger i lande, hvor Nordea er repræsenteret. Kunderne bruger det samme filformat for både ind- og udgående betalinger og kan levere en samlet betalingsfil med både inden- og udenlandske betalingsinstrukser fra konti i Nordea i flere lande.


Nordic Direct Debit

(NDD) er en betalingsservice, som giver virksomheder adgang til betalingsservice i et fælles format i de nordiske lande. Filen med oplysninger om debiteringer sendes via Corporate eGateway til de enkelte tjenesteleverandører. Nordea sørger så sammen med tjenesteleverandøren for, at betalingerne debiteres de rette konti rettidigt. Nordea er den eneste bank, som i dag kan tilbyde en tjeneste som Nordic Direct Debit. Tjenesten er blevet udvidet til også at dække Polen ud over de fire nordiske lande.


Store besparelser

Statoil opnår betydelige besparelser ved at gennemføre disse projekter. Den samlede investering blev tjent ind i løbet af ét år, og koncernen opnår nu millionbesparelser hvert år takket være sin interne bank. Koncernen har desuden forbedret sin risikostyring - en gevinst, som er svær at gøre op i tal. Antallet af automatiserede betalinger udgør 98% af den samlede transaktionsvolumen. Dette niveau overgår enhver forventning, og der frigøres således tid til andre opgaver. Betalingsfabrikken har været i stand til at håndtere en stadigt voksende betalingsvolumen uden at øge antallet af medarbejdere takket være den automatiserede grænseflade, som er etableret mod banken.

- Forbindelsen til vores interne bank gør, at vores mindre selskaber får tid til at løse andre opgaver. Finans- og betalingsekspertisen er centraliseret i koncernens finansfunktion, Group Treasury, som er placeret i både Belgien og Norge og fungerer som et videnscenter inden for dette område på koncernniveau, siger Kjell Fuglestad.

Kjell Fuglestad
Statoil Group Treasurer

Fordele


Kort om Statoil

Statoil ASA – som blev etableret i 1972 – er i dag et integreret olie- og gasselskab med betydelige internationale aktiviteter.

Koncernen beskæftiger ca. 24.000 medarbejdere i 28 lande. Næsten 50 pct. af medarbejderne arbejder uden for Norge.

Statoil er en af de største leverandører af naturgas til det europæiske marked og en af verdens største nettoeksportører af råolie med en daglig produktion på 1 mio. tønder.

Læs mere på www.statoil.com