Ændringer i den juridiske struktur

Nordea Bank Finland Abp er i henhold til finsk lov forpligtet til at give alle sine kendte kreditorer besked om deres rettigheder i forbindelse med fusions- og spaltningsprocessen.


En kreditor kan være en leverandør, en indehaver af et gældsinstrument (fx strukturerede obligationer og covered bonds) eller visse garantikreditorer.  

Brevene blev sendt til kreditorerne i april.

Kreditorerne skal ikke foretage sig noget på baggrund af brevet, som udelukkende sendes til de relevante personer i deres egenskab af kreditor. 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til media@nordea.com.