Vores rolle i samfundet

Det er en hjørnesten i Nordeas forretning at være en ansvarlig del af samfundet. De vigtigste spørgsmål, vi skal stille os selv: Hvordan tager vi forretningsmæssige beslutninger, hvem låner vi til, og hvad investerer vi i?  

Bankernes rolle er at yde finansiering, der hjælper privat- og erhvervskunder med at opfylde deres ambitioner og udleve deres potentiale. Overordnet set skal finanssektoren skabe de finansielle rammer for en fremgangsrig, stabil og holdbar økonomi. Det er tilsynsmyndighedernes opgave at sikre, at der ikke tages risici, der kan true stabiliteten.  

Som bank er vi kilde til finansiering, og vi skaber direkte værdi for vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, aktionærer samt de selskaber, vi investerer i, og andre investorer. Vi skaber også værdi for samfundet gennem de fordele, vores produkter giver kunderne, samt i kraft af vores bidrag til lokalsamfundet og vores skattebetalinger. Vi har betydelige ejerandele i de selskaber, vi investerer i. Det gør det muligt at påvirke dem til at drive mere ansvarlige forretningsaktiviteter både på deres hjemmemarkeder og globalt.