Dannelsen af Nordea

Brug skyderen, og før musen hen over billedet for at se alle de banker, der over tiden har været med til at danne Nordea.  

Download overblik (pdf, 72 KB)

Nordeas familietræ omfatter ca. 300 banker etableret fra 1820’erne og frem. Gennem fusioner faldt antallet til 80 banker i 1970’erne og 30 banker i 1980’erne. I 1990’erne var der fire store banker tilbage til at danne den nye bankkoncern:

  • Nordbanken i Sverige
  • Merita Bank i Finland
  • Unibank i Danmark
  • Christiania Bank og Kreditkasse i Norge.

Disse banker fusionerede, og alle aktiviteter er siden december 2001 blevet drevet under navnet Nordea. Nogle få år senere nåede Nordeas aktiviteter i Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland et omfang, der gjorde banken til en betydelig aktør også i disse lande.

Bankerne, der dannede Nordea, delte en vision om at være den førende finansielle virksomhed i de nordiske og baltiske lande. Omfattende strukturelle ændringer og fusionsprocesser, fortsat forretningsfokus og vækst på strategiske områder skabte forbedret kunde- og medarbejdertilfredshed samt værdi for aktionærerne.

Nordea handlede om at skabe nye muligheder. Mulighed for at tilbyde bedre finansielle løsninger – bedre for kunderne, bedre end konkurrenternes, bedre end før fusionen – og at gøre dette med lavere omkostninger og en højere kvalitet. Denne ambition kommer til udtryk i Nordeas mission: Gør det muligt.

I de nordiske lande er folk tilstrækkeligt ens til at kunne samarbejde, tilstrækkeligt forskellige til at kunne lære af hinanden og talrige nok til at udgøre et interessant hjemmemarked. Vi deler nordiske værdier som frihed, lighed og omtanke for miljøet og følger den nordiske tradition med at være banebrydende – Nordic + idea = Nordea.

Nordea i dag

Nordea er den største finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Vi har ca. 10,5 mio. kunder og er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter på otte hjemmemarkeder.

Nordea har en førende position inden for corporate og institutional banking, retail banking og private banking. Vi er også den førende udbyder af livsforsikring- og pensionsprodukter i Norden.

Desuden er Nordea en af meget få europæiske banker med en AA- rating og blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi.