Vores position

"Med en stærk nordisk platform kan vi fortsat arbejde mod et endnu bedre Nordea"

Nordea er den største finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Nordea har en førende position inden for corporate og institutional banking, retail banking og private banking. Nordea er også den førende leverandør af livsforsikrings- og pensionsprodukter i Norden.

Vi er en af de få europæiske banker med en AA- rating, og vi er blandt de største universalbanker i Europa målt på markedsværdi.

Land
Privatkunder
Erhvervskunder og institutionelle kunder
KunderMarkedsandelMarkedsposition
Sverige          
4,1
2-3
1-2
Norge          
1,0
2
2
Finland          
3,2
1-2
1
Danmark         
1,8
2
1-2
Norden i alt
10,1 (10,5*)
1
1
* inkl. Baltikum og Rusland
Region   
Privatkunder, erhvervskunder og institutionelle kunder
Baltikum: Estland, Letland, Litauen
406,700
Rusland
67,000