Juridisen rakenteen muutokset

Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Nordea Bank Danmark A/S:n ja Nordea Bank Norge ASA:n hallitukset ovat allekirjoittaneet fuusiosuunnitelmat, joiden tarkoituksena on sulauttaa Nordea Bank AB:n (publ) tytärpankit Suomessa, Tanskassa ja Norjassa ruotsalaisen emoyhtiön sivuliikkeiksi. 

Juridista rakennetta yksinkertaistetaan osana Nordean meneillään olevaa laajempaa muutosta. Selkeämpi juridinen rakenne myös kuvastaa paremmin nykyistä, pohjoismaista toimintatapaamme. 

Yksinkertaistettu juridinen rakenne auttaa meitä työskentelemään ketterämmin ja tehokkaammin sekä hyödyntämään suuren koon tuomia etuja entistä paremmin. Yksinkertaistettu rakenne vahvistaa hallintoa. Muutoksen tavoitteena on, että kanssamme olisi yhä helpompi asioida ja että asiakkaat voisivat vaivattomammin hyödyntää yhden Nordean osaamista. 

Fuusioiden suunniteltu toteutusajankohta on vuoden 2017 alussa. Nordean osakkeenomistajat hyväksyivät fuusiosuunnitelmat varsinaisessa yhtiökokouksessa maaliskuussa 2016. Ruotsin Finanssivalvonta hyväksyi suunnitelmat toukokuussa 2016. 

Ehdotetut muutokset edellyttävät kunkin maan viranomaisten hyväksyntää ja niiden kanssa käytävien keskustelujen myönteistä lopputulosta. Lisäksi edellytyksenä on, ettei lainsäädäntö tai jokin muu Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen merkittäväksi katsoma syy kokonaan tai osittain vaikeuta fuusioiden toteuttamista. 

Lue juridisen rakenteen yksinkertaistamista käsittelevät lehdistötiedotteet: 

Juridinen rakenne: 

Päivitetty: Kesäkuu 2016