Yleiset ehdot World Wide Web -sivujen käyttämiselle

  • Alkuun
  • Yleiset ehdot World Wide Web -sivujen käyttämiselle

Ehdot

Lukekaa huolellisesti nämä ehdot ennen kuin vierailette seuraavilla WWW-sivuilla. Käydessänne näillä sivuilla hyväksytte samalla alla olevat ehdot teitä sitoviksi. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Solo-palvelun käyttöön sovelletaan erityisiä palvelua koskevia sopimusehtoja.

Palvelun ja näiden WWW-sivujen sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Palveluntarjoajat

Näillä WWW-sivuilla voi olla Nordea Bank AB (publ):n (jäljempänä Nordea) tai muiden Nordea Bank AB (publ) -konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluja. Kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä palveluntarjoaja. Tietoa Nordea Bank AB (publ) -konsernista ja siihen kuuluvista yhtiöistä on saatavilla kohdasta "Tietoa Nordeasta".

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Nimi
Nordea Bank AB (publ)
Kotipaikka
Stockholm, Sweden
Osoite

Smålandsgatan 17
105 71, Stockholm

Yhteisötunnus
516406-0120
Alv-tunnus
SE663000019501
Puhelin
+46 8 614 78 00
Telefax+46 8 10 50 69
Sähköposti
Contact webmastermoc.aedron@moC.reganametiS

Muut palveluntarjoajat

Näillä WWW-sivuilla voidaan tarjota asiakkaalle myös muiden Nordea Bank AB (publ) -konserniin kuuluvien tai ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Vastaavia tietoja muista Nordea Bank AB (publ) -konserniin kuuluvista yhtiöistä on saatavilla mm. seuraavien linkkien avulla:

Nordea Bank AB (publ)  

Nordea Bank Denmark A/S 

Nordea Bank Finland Plc

Nordea Bank Norge ASA

Nordea Bank AB Estonia Branch 

Nordea Bank AB Latvia Branch

Nordea Bank AB Lithuania Branch

Muiden palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta tiedotteesta.

Käyttäjiä ja oikeustoimien tekemistä koskevia rajoituksia

Näillä sivuilla annettuja tietoja ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai kenenkään palveluntarjoajan antamana suosituksena, ellei Nordea nimenomaisesti toisin ilmoita. Tämä koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Nämä sivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu yksinomaan Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Näillä sivuilla annettua tietoa ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Mikään tieto näillä WWW-sivuilla ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja eikä myöskään neuvo tai kehotus näiden toimien tekemiseen. Nordea Bank AB (publ) -konserniin kuuluvien yritysten kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Nordea voi näillä sivuilla antaa neuvoja varojen sijoittamisesta ja verotuksesta. Nordea ei vastaa mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä tai neuvonnan perusteella tehdyistä toimista.

Tietoa henkilötietojen käytöstä

Kun kerrot henkilötietosi täyttäessäsi jonkin lomakkeen (esimerkiksi pyytäessäsi lisätietoja tai tilatessasi julkaisuja) nordea.com-sivuilla, tai jos tiedot muuten rekisteröityvät tässä yhteydessä, pankki tai joissakin tapauksissa myös muut Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt käyttävät niitä kyseisen palvelun tarjoamiseen ja hallinnointiin.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkina- ja asiakasanalyysien laatimiseen, yritysseurantaan, liiketoiminnan ja menetelmien kehittämiseen sekä riskienhallintaan. Henkilötietoja käytetään myös markkinointiin, jos kyseinen henkilö ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Myös muut Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt ja yritykset, joiden kanssa Nordea-konserni tekee yhteistyötä, voivat käyttää henkilötietoja voimassa olevia tietosuojamääräyksiä noudattaen.

Nordea vastaa kerätyistä tiedoista eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Nordea voi kuitenkin käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tällä hetkellä yhdysvaltalainen Webtrends-yhtiö käsittelee kerätyt tiedot Nordean puolesta. Webtrends on yksi maailman johtavista verkkotilastoja keräävistä yhtiöistä. Se varmistaa tietosuojan noudattamalla Yhdysvaltojen ja EU:n välistä Safe Harbour -ohjelmaa, joka on tietosuojaa koskevan Euroopan komission direktiivin (lokakuu 1998) mukainen.

Nordea voi käyttää tietosuojaa koskevaa Euroopan komission direktiiviä (lokakuu 1998) noudattavien alihankkijoiden neuvontaa ja palveluja. Tällaista alihankkijaa voidaan käyttää avustamaan Nordeaa asiakaspalvelussa, markkinointianalyysissä tai yhteistyössä muiden finanssipalveluyritysten kanssa.

Nordea ei anna tällaisten alihankkijoiden käyttää tietoja millään tavalla muihin kuin Nordean määrittelemiin tarkoituksiin.

Nordea voi käyttää henkilöasiakkaiden verkkopankissa antamia tietoja tiettyihin määriteltyihin tarkoituksiin, esimerkiksi analyyseihin ja markkinointiin.

 

Evästeet

Nordean verkkosivuilla käytetään evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt sen, että tietokoneellesi tai muulle käyttämällesi laitteelle voidaan tallentaa evästeitä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneen kovalevylle verkkosivulta. Tämä tekstitiedosto sisältää tietoja, ja sitä käytetään muun muassa helpottamaan kyseisten sivujen käyttöä.

Käytössä on kahdentyyppisiä evästeitä. Ensimmäinen tyyppi on nimeltään pysyvä eväste, joka tallennetaan tietokoneelle tietyksi ajaksi. Toinen evästetyyppi on nimeltään istuntoeväste. Se tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua.

Nordea käyttää molempia evästetyyppejä, jotta sivujen käyttöä koskevat tilastot olisivat luotettavia ja jotta sivujen käytettävyyttä voitaisiin parantaa.

Nordean verkkopankkipalveluihin kirjautumisen edellytyksenä on, että olet hyväksynyt istuntoevästeiden käytön. Nämä evästeet mahdollistavat pankkiasioiden hoitamisen yksinkertaisesti ja helposti, ja ne häviävät, kun kirjaudut ulos Nordean palveluista.

Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit muuttaa selaimen suojausasetuksia (Internet Explorer, Firefox, Chrome jne.). Huomaa, että jos et hyväksy evästeitä, et voi myöskään käyttää Nordean Internet-palveluja pankkiasioiden hoidossa.

» Lue lisää evästeiden käytöstä nordea.com-sivuilla

Kolmannen tuottama tieto

Näillä WWW-sivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta aineistosta, johon näiltä WWW-sivuilta mahdollisesti on linkki. Kolmannen osapuolen tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä palveluntarjoaja vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Internet-sähköposti

Sivujen käyttäjiä huomautetaan siitä, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Nordealle sähköpostitse. Nordea tai muu palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Nordealla on oikeus asiakkaan pyytäessä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Nordea ei vastaa viestin katoamisesta tai muuttumisesta aiheutuneista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Näiden WWW-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Nordea Bank AB -konserniin kuuluville yhtiöille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Nordean kirjallista lupaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan lakia sen mukaisesti, missä edellä mainituista maista asiakas käyttää näitä sivuja. Nordea Bank AB (publ) -konserniin kuuluvien yhtiöiden WWW-sivuilla on ilmoitettu sovellettavasta laista erikseen.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this web site, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this web site of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.

Nordea does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. Nordea cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in violation of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.