Endringer i den juridiske strukturen

Styret i Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA har signert fusjonsplaner for å endre den norske, danske og finske datterbanken til filialer av den svenske morbanken. 

Forenklingen av den juridiske strukturen skjer som et ledd i de store endringene som nå pågår i Nordea. Den nye juridiske strukturen vil i større grad gjenspeile den nordiske måten vi jobber på i dag. 

En enklere juridisk struktur vil støtte opp om arbeidet med å øke bankens fleksibilitet, efffektivitet og stordriftsfordeler. En enklere juridisk struktur vil også gi bedre eierstyring. Vi endrer banken for å gjøre det enda enklere for kundene våre å bruke oss som bank og for å kunne utnytte hele Nordeas kompetanse på tvers av landene. Vi skal bli én bank, Ett Nordea. 

Fusjonene planlegges gjennomført i begynnelsen av 2017. Nordeas aksjonærer godkjente fusjonsplanene på generalforsamlingen i mars 2016. Finansinspektionen i Sverige godkjente planene i mai 2016. 

De foreslåtte endringene i juridisk struktur forutsetter godkjennelse fra de regulerende myndighetene i hvert land samt at samtalene med disse får et tilfredsstillende utfall. Videre må fusjonene ikke hindres, helt eller delvis, av gjeldende lov eller av andre grunner som styret i Nordea Bank AB (publ) vurderer som vesentlige. 

Pressemeldinger om forenklingen av vår juridiske struktur: 

http://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/press-releases/2016/05-17-08h40-comment-on-the-sfsas-approval-of-nordeas-merger-plans.html
 

http://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/press-releases/2016/03-17-19h20-decisions-by-nordeas-agm-2016.html 

Juridisk struktur: 

http://www.nordea.com/Images/20-104322/annual-report-2015.pdf#page=215