Vår rolle i samfunnet

Å være et ansvarlig samfunnsmedlem er en viktig del av Nordeas virksomhet. Som samfunnsaktør er de viktigste spørsmålene vi bør stille oss selv, hvordan vi tar forretningsbeslutninger, hvem vi låner ut penger til, og hva vi investerer vi i.

Bankenes rolle er å sørge for finansieringsløsninger som hjelper enkeltpersoner og bedrifter med å nå sine ambisjoner og utnytte sitt potensial. Finansnæringens overordnede oppgave er å sørge for finansiering som sikrer en god, stabil og bærekraftig økonomi. Finansielle regelverk skal sikre at det ikke tas for høy risiko som kan true stabiliteten.

Som bank er vi en finansieringskilde som skaper direkte verdier for kundene, leverandører og forretningspartnere, medarbeidere, aksjonærer, selskapene vi investerer i og andre investorer. Vi tilfører samfunnet verdi gjennom fordelene produktene våre gir kundene, gjennom våre bidrag til lokalsamfunnene og gjennom å betale skatt. Som store eiere i selskapene vi investerer i, kan vi i tillegg påvirke disse selskapene til å drive på en ansvarlig måte, både i hjemmemarkedene våre og globalt.