Anmälan

Innehavare av aktier registrerade i Euroclear Sweden AB i Sverige:

Anmälan senast den 11 mars 2016.

Registrering stängd

Innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland:

Anmälan senast den 10 mars 2016 kl. 12.00 finsk tid.

Registrering stängd

Innehavare av aktier registrerade i VP Securities i Danmark:

Anmälan senast den 10 mars 2016 kl. 12.00 dansk tid.

Registrering stängd

Omregistrering av FDR-aktiedepåbevis i Finland och aktier registrerade i VP Securities i Danmark till Euroclear Sweden AB sker i samband med denna anmälan