Nordea publicerar sin delårsrapport/-redogörelse varje kvartal. På den här sidan hittar du finansiell information om det senaste kvartalet.

Den här sidan finns inte på ditt språk, därför visas den engelska sidan.

Nordea publishes its interim results each quarter. On this page you find financial information related to the latest quarter.

Webcasts from the event

Teleconference for analysts and investors

Confirmation Code:

7854006

Participants:+44(0)20 3427 1905

Previous interim results