Vår roll i samhället

Strävan efter att vara en ansvarstagande samhällsaktör genomsyrar hela Nordea. Den viktigaste frågan vi har att ställa oss när det gäller vår roll i samhället lyder så här: hur fattar vi våra affärsbeslut, vem lånar vi ut till och vad investerar vi i?

Bankernas uppgift är att förse människor och företag med finansiering så att de kan förverkliga sina ambitioner och planer. Finanssektorns gemensamma uppdrag är att erbjuda finansiering och därigenom bidra till en framgångsrik, stabil och hållbar samhällsekonomi. Finansiella tillsynsmyndigheter har till uppgift att förhindra att denna stabilitet äventyras av ett alltför stort risktagande.

Som bank förmedlar vi finansiering och skapar värde direkt för våra kunder, leverantörer, affärspartners, medarbetare, aktieägare, företagen vi investerar i och andra investerare. Vi skapar värde för samhället genom den nytta våra tjänster skapar, genom vårt arbete i lokalsamhället och genom den skatt vi betalar. Eftersom vi är betydande ägare i de företag vi investerar i kan vi dessutom sporra de dessa att agera mer ansvarsfullt, både på våra inhemska marknader och globalt.