Vår historia

“Under nästan 200 år har vi varit en bank som gjort det möjligt för våra kunder”

Nordea har djupa nordiska rötter. Under nästan 200 år har vi varit en bank som gjort det möjligt för våra kunder.Nordea har djupa nordiska rötter. Nordeas släktträd omfattar cirka 300 banker som grundats från 1820-talet och framåt. Genom samgåenden minskade antalet till 80 banker på 1970-talet och 30 banker på 1980-talet. På 1990-talet fanns fyra stora banker kvar som bildade den nya bankkoncernen:

•Nordbanken i Sverige

•Merita Bank i Finland

•Unibank i Danmark

•Christiania Bank og Kreditkasse i Norge