Hur påverkar Brexit dig och ditt sparande?

16-06-27 16:31 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

Britterna röstade för ett utträde ur EU. Vad effekterna för Europas och Sveriges ekonomi blir är fortfarande osäkra. Nu sätter det politiska spelet igång och det kommer orsaka oro på marknaden framöver. 

Hur kan Brexit påverka dig och ditt sparande? Gör inget överilat, utan ta dig tid för eftertanke så att du följer din långsiktiga plan, det är vårt råd för nu. 

Se gärna filmen som sändes live på Facebook och Twitter/Periscope måndagen 27 juni. Där svarar jag på fler frågor om Brexit. 

Senaste bloggar Investeringsbloggen

Världen lär inte gå under den här gången heller

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Valet i USA och Brexit skapar osäkerhet, hur hanterar man den?

Amerikanska bolagsresultat åter i fokus

Sparande och pension Investeringsbloggen

Marknadssyn: Fundamenta "Trumpar" politik

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Michael Livijn ger sin syn efter höstens första månad

Ökat förtroende för fortsatt tillväxt

Sparande och pension Investeringsbloggen

Chefsstrateg Michael Livijn berättar om den senaste Marknadssynen.

Därför är ISK bättre för ditt sparande

Sparande och pension Privatekonomi Börs och investeringar Investeringsbloggen